Cognitief  talent

bij kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

the only things in life you can't do are the things you don't try 

Voor kinderen, jongeren en volwassenen die (vermoedelijk) cognitief (hoog)begaafd zijn, is het niet altijd eenvoudig om talenten te ontwikkelen en je weg te vinden in het leven. Aan de hand van gesprek(ken), observaties en aanvullend psychologisch onderzoek ga ik samen met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op zoek naar deze talenten en wat kan helpen om te gaan met de uitdagingen die het leven biedt. 

Meer informatie over cognitieve (hoog)begaafdheid:

Met welke vragen kan je bij mij terecht?

Psychodiagnostiek & psycho-educatie rond...

cognitieve (hoog)begaafheid 

Je hebt een vermoeden van (hoog)begaafdheid of je merkt dat je op te weinig uitgedaagd vindt op school, op je werk of daarbuiten.

Op basis van gesprek(ken), (spel)observatie, vragenlijsten, en eventueel intelligentieonderzoek worden adviezen geformuleerd hoe hier thuis en op school of het werk mee kan omgegaan worden.

dubbel bijzondere kinderen, jongeren & volwassenen

Je hebt naast (een vermoeden van) cognitieve (hoog)begaafdheid, het gevoel dat er meer aan de hand is (bijv. dyslexie, ADHD, ASS). Afhankelijk van de problemen bekijk ik samen met jullie welke (multidisciplinaire) onderzoeken aangewezen zijn om tot adviezen te komen waarmee jullie de uitdagingen in het leven kunnen aangaan.

Werkwijze

  • In een eerste gesprek (intakegesprek) bespreken we de bezorgdheden. In sommige gevallen kan dit voldoende zijn om jullie verder op weg te helpen.
  • Het kan zijn dat er nog aanvullend psychologisch onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Zo'n onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, belevingsonderzoek, extra informatie van de school, een spel- en/of schoolobservatie, onderzoek naar cognitieve vaardigheden,... . Op basis van jullie verhaal en (hulp)vragen wordt afgesproken welke onderzoeken zullen plaatsvinden.
  • De adviezen, gebaseerd op de resultaten uit het aanvullend onderzoek, worden besproken in een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er mogelijk is om jullie verder op weg te helpen.
  • Indien daar nood aan is, kan er psycho-educatie of een begeleidingstraject opgestart worden om meer inzicht te krijgen in wat cognitieve (hoog)begaafdheid voor jou of jullie betekent. Tijdens deze begeleiding kunnen ook handvaten aan bod komen naar aanpak op school, opvoeding, studiekeuze, loopbaan...
  • Voor langere coachingstrajecten verwijs ik door naar Hoogbloeier.

Maak een gratis website.