Cognitieve  (hoog)begaafdheid

kinderen, jongeren en (jong)volwassenen

the only things in life you can't do are the things you don't try 

Voor kinderen, jongeren en volwassenen die (vermoedelijk) cognitief (hoog)begaafd zijn, is het niet altijd eenvoudig om talenten te ontwikkelen en je weg te vinden in het leven. Aan de hand van gesprek(ken), observaties en aanvullend psychologisch onderzoek ga ik samen met kinderen, jongeren en (jong)volwassenen op zoek naar deze talenten en wat kan helpen om te gaan met de uitdagingen die het leven biedt. 

Meer informatie over cognitieve (hoog)begaafdheid:

Met welke vragen kan je bij mij terecht?

Psychodiagnostiek & psycho-educatie rond...

hoogbegaafheid en cognitief sterk fuctioneren

Je hebt een vermoeden van hoogbegaafdheid of cognitief sterk functioneren. Naast een inschatting van de cognitieve vaardigheden (intelligentie), bekijk ik eveneens andere kenmerken die eigen zijn aan hoogbegaafdheid. Op basis hiervan worden adviezen geformuleerd hoe hier thuis en op school mee kan omgegaan worden.

dubbel bijzondere kinderen, jongeren & volwassenen

Je hebt naast (een vermoeden van) hoogbegaafdheid, het gevoel dat er meer aan de hand is (bijv. dyslexie, ADHD, ASS). Afhankelijk van de problemen bekijk ik samen met jullie welke (multidisciplinaire) onderzoeken aangewezen zijn om tot adviezen te komen waarmee jullie de uitdagingen in het leven kunnen aangaan.

(studie)loopbaankeuze

Je hebt vragen rond je (schoolse) loopbaan en wenst graag meer inzicht in je cognitieve vaardigheden om je te helpen bij de keuzes die je hierrond maakt. Samen met jou ga ik op zoek naar je talenten en op welke manier je deze optimaal kan ontplooien op school of op je werk.

Werkwijze

  • In een eerste gesprek (intakegesprek) bekijken we samen wat de moeilijkheden zijn, wat het verloop is, hoe problemen met elkaar samenhangen en hoe iedereen ertegenaan kijkt. In sommige gevallen kan dit voldoende zijn om jullie verder op weg te helpen.
  • Het kan zijn dat er nog aanvullend psychologisch onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Zo'n onderzoek kan bestaan uit vragenlijsten, belevingsonderzoek, extra informatie van de school, een spel- en/of schoolobservatie, onderzoek naar cognitieve vaardigheden,... . Op basis van jullie verhaal en (hulp)vragen wordt afgesproken welke onderzoeken zullen plaatsvinden.
  • De adviezen, gebaseerd op de resultaten uit het aanvullend onderzoek, worden besproken in een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er mogelijk is om jullie verder op weg te helpen.
  • Indien daar nood aan is, kan er psycho-educatie opgestart worden om meer inzicht te krijgen in wat cognitieve (hoog)begaafdheid voor jou of jullie betekent. Tijdens deze begeleiding kunnen ook handvaten aan bod komen naar aanpak op school, opvoeding, studiekeuze, loopbaan...
  • Voor langere coachingstrajecten verwijs ik door naar partners van Hoogbloeier.

Maak een gratis website.