Individuele of groepsbegeleiding

bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen

the only things in life you can't do are the things you don't try 

  Met welke vragen kan je bij mij terecht?

  Jij en/of je kind zijn (vermoedelijk) cognitief getalenteerd en ...

  Psycho-educatie

  je ben op zoek naar meer informatie rond (vermoeden van) (hoog)begaafdheid al dan niet in combinatie met een bijkomende bijzonderheid zoals ADHD, ASS, DCD, dyslexie,...

  Samen bekijken we wat bepaalde uitdagingen specifiek voor jou en je omgeving inhouden en hoe hier mee kan omgegaan worden.

  Groepstrajecten

  je bent cognitief sterk en op zoek naar meer uitdaging en/of naar hoe je kan omgaan met emoties

  Samen met de collega´s van DiscoverYourUniverse ben ik betrokken in Galileo verrijkingstrajecten vanaf het derde leerjaar.

  Daarnaast organiseer ik Samen Sterk in Emoties voor kinderen van het vijfde en zesde leerjaar, of jongeren van het eerste en tweede middelbaar.

  Individuele begeleiding

  je wil jezelf beter leren kennen om huidige en toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

  Samen gaan we in een kortdurende begeleiding aan de slag om jouw zelfvertrouwen, mindset, copingvaardigheden,... te versterken, en op zoek te gaan naar wat je echt wilt.

  Werkwijze

  • In een eerste gesprek (intakegesprek) bespreken we de bezorgdheden. In sommige gevallen kan dit voldoende zijn om jullie verder op weg te helpen.
  • Het kan zijn dat er nog aanvullend psychologisch onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is.
  • Er kan psycho-educatie, een groepstraject (verrijking - emotieregulatie) of individuele begeleiding opgestart worden om o.a. meer inzicht te krijgen in wat cognitieve (hoog)begaafdheid voor jou of jullie betekent, welke uitdagingen dit meebrengt en hoe je ermee kan omgaan. Tijdens begeleiding kunnen ook handvaten aan bod komen naar aanpak op school, opvoeding, studiekeuze, loopbaan...
  • Voor langere coachingstrajecten verwijs ik door naar partner van Hoogbloeier of Vista.

  Maak een gratis website.