Psychodiagnostiek

bij kinderen & jongeren

To shine your brightest light is to be

who you truly are 

(Roy T. Bennet)

Psychodiagnostiek kan je helpen in je zoektocht naar wie je bent en wat je nodig hebt om je talenten te ontwikkelen en je goed te voelen. Aan de hand van gesprek(ken), observaties en aanvullend psychologisch onderzoek ga ik samen met kinderen, jongeren en hun ouders op zoek naar wat kan helpen om jullie te laten groeien.  

Met welke vragen kan je bij mij terecht?


Cognitieve vaardigheden (intelligentieprofiel)

Je hebt vragen rond intelligentie of cognitief functioneren. Aan de hand van verschillende testen wordt nagegaan waar je sterk in bent en waar je nog verder in kan ondersteund worden. Op basis hiervan worden tips of adviezen meegegeven, bijv. rond studiekeuze of ondersteuning bij het leren thuis en op school.

Leerproblemen of ontwikkelingsstoornissen

Je hebt een vermoeden van een leerprobleem (bijv. dyslexie, dyscalculie,...) of een ontwikkelingsstoornis (bijv. AD(H)D, ASS,...). Aan de hand van multidisciplinair onderzoek, in samenwerking met Vista, gaan we op zoek naar welke adviezen voor jullie aangewezen zijn.

Problemen op school

Loopt het moeilijk op school en heb je vragen naar wat er aan de hand zou zijn en hoe je dit het beste aanpakt? Op basis van de hulpvraag gaan we op zoek naar meer inzicht in de problemen. Van daaruit kan er gekeken worden welke aanpak  aangewezen en werkbaar is.

Hoogbegaafheid of cognitief sterk functioneren

Je hebt een vermoeden van hoogbegaafdheid of cognitief sterk functioneren. Naast een inschatting van de cognitieve vaardigheden (intelligentie), bekijk ik eveneens andere kenmerken die eigen zijn aan hoogbegaafdheid. Op basis hiervan worden adviezen geformuleerd hoe hier thuis en op school mee kan omgegaan worden. 

Indien er coaching aangewezen is (bijvoorbeeld rond mindset, onderpresteren, faalangst, ...) werkt ik samen met partners van Hoogbloeier

Dubbel bijzondere kinderen en jongeren

Je hebt naast (een vermoeden van) hoogbegaafdheid, het gevoel dat er meer aan de hand is (bijv. dyslexie, ADHD, ASS). Afhankelijk van de problemen bekijk ik samen met jullie welke (multidisciplinaire) onderzoeken aangewezen zijn om tot adviezen te komen waarmee jullie de uitdagingen in het leven kunnen aangaan.

Werkwijze

  • In een eerste gesprek (intakegesprek) bekijken we samen wat de moeilijkheden zijn, wat het verloop is, hoe problemen met elkaar samenhangen en hoe iedereen ertegenaan kijkt. In sommige gevallen kan dit moment voldoende zijn om jullie verder op weg te helpen. 
  • Het kan ook zijnndat er nog aanvullend psychologisch onderzoek nodig is om meer inzicht te krijgen in wat er aan de hand is. Zo'n onderzoek kan bestaan uit belevingsonderzoek, spel- en/of schoolobservatie, onderzoek naar cognitieve vaardigheden,... . Op basis van jullie verhaal en (hulp)vragen wordt afgesproken welke onderzoeken nog zullen plaatsvinden. 
  • De adviezen, gebaseerd op de resultaten uit het aanvullend onderzoek, worden besproken in een adviesgesprek. Tijdens dit gesprek bekijken we samen wat er mogelijk is om jullie verder op weg te helpen.