Wie ben ik?

Lees meer over mij, mijn achtergrond en expertise

Meer over mij...

Ik ben Marlies Tierens, PhD, klinisch psycholoog, lector psychodiagnostiek en onderzoeker rond cognitieve vaardigheden. 

Als zelfstandig psycholoog in bijberoep wil ik mijn kennis en ervaring inzetten om kinderen, jongeren en (jong)volwassenen te ondersteunen in hun zoektocht naar wie ze zijn en wat ze nodig hebben om hun talenten en sterke eigenschappen optimaal te ontwikkelen en benutten in hun leven, school en/of werk.  

Ervaring

Werk & opleiding relevant voor psychodiagnostiek en hoogbegaafdheid

Klinisch psycholoog

Ik studeerde af in 2007 als klinisch psycholoog met focus op kinderen en jongeren. Na mijn stage bij het adolescententeam van de Kinder- en jeugdpsychiatrie van het UZ Gent, was ik enkele maanden werkzaam als klinisch psycholoog van het kinderteam waar ik mij hoofdzakelijk bezig hield met psychodiagnostiek.

Daarna bleef ik werkzaam op deze afdeling als onderzoeker van het project 'Posttraumatische stress bij jonge verkeersslachtoffers: risico- en beschermende factoren'. In 2013 behaalde ik mijn doctoraat rond dit thema.

Expert Hoogbegaafdheid

In het voorjaar van 2019 volgde ik de verdiepings- en expertopleiding bij de Gifted Academy van Hoogbloeier. In de (na)zomer behaalde ik mijn certificaat als expert hoogbegaafdheid.

Lector Psychodiagnostiek

Sinds 2011 werk ik als lector psychodiagnostiek aan de opleiding Toegepaste Psychologie van Thomas More hogeschool. Op dit moment breng ik studenten de beginselen van de psychodiagnostiek bij en ben ik mededocent van het vak psychodiagnostiek en gespreksvoering bij kinderen en jongeren. 

Daarnaast ben ik medewerker van het Psychodiagnostisch Centrum van Thomas More (PDC). Vanuit deze functie en als voorzitter van het Vlaams Forum voor Diagnostiek (VFD) én lid van de Testcommissie van de Belgische Federatie voor Psychologen (BFP) ijver ik mee voor kwaliteitsvolle psychodiagnostiek en instrumenten in Vlaanderen. 

Onderzoeker cognitieve vaardigheden

Sinds 2012 ben ik als onderzoeker van het speerpunt Cognitief Functioneren (Welzijn en Zorg Thomas More) betrokken bij de ontwikkeling van de COVAT-reeks, een reeks testen voor het meten van intelligentie (cognitieve vaardigheden volgens het CHC-model).

De voorbije jaren gaf ik verschillende vorming over psychologisch onderzoek naar interpretatie van testresultatencognitieve vaardigheden (intelligentie), cognitieve (hoog)begaafdheid, het CHC-model en het opstellen van handelingsgericht adviezen op basis van de cognitieve sterktes en zwaktes. 

Daarnaast stond ik als onderzoeker van het project "Gelijke onderwijskansen voor cognitief sterke leerlingen met een minder bevoorrechte achtergrond" in voor de selectie van leerlingen met cognitief talent. In het project werd een taalprogramma ontwikkeld om deze jongeren meer kansen te geven om door te stromen naar het hoger onderwijs. Meer informatie vind je hier.

Maak een gratis website.