Tarieven

ALGEMENE TARIEVEN

Deze gesprekken worden afgerekend op het einde van elke sessie (contant of via Payconiq). Niet nagekomen afspraken of afspraken die niet minstens 24 uur op voorhand geannuleerd worden, worden alsnog aangerekend.

Intakegesprek

Duur: 

 • 1u30 (vraag naar psychodiagnostiek) 
 • 1u (vraag naar begeleiding)

Voor het intakegesprek met vraag naar psychodiagnostiek wordt meer tijd voorzien zodat er voldoende tijd kan genomen worden om een goed zicht te krijgen op de problemen en de impact hiervan op de ontwikkeling, de vragen en verwachtingen.

€60/u

Adviesgesprek

Duur: 1u - 1u30

€60-90

Individuele sessie

Duur: 1u

€60

Oudergesprek

Duur: 1u

€60

Schoolgesprek

Geschatte duur: 1u

Indien gewenst kan ik meegaan naar school om samen het gesprek aan te gaan over de beste aanpak bij de begeleiding van je kind of jongere.

€60/u + €0,35/km (vervoersonkosten

TARIEVEN PSYCHOLOGISCH ONDERZOEK

Het psychologisch onderzoek dient betaald te worden uiterlijk de dag van het onderzoek (via overschrijving of Payconiq). Op vraag kan de betaling in schijven gebeuren. Onderzoeken dienen minstens 48 uur op voorhand geannuleerd te worden, anders wordt 30% van het totaalbedrag aangerekend. 

Tarieven onderzoek cognitieve vaardigheden (intelligentie) of hoogbegaafdheid

Wanneer er recent een WISC-V-NL afname gebeurd is (= in de voorbij twee jaar) is een onderzoek mogelijk aan de hand van de CoVaT-CHC Basisversie (9 jaar 6 maanden tot 13 jaar 11 maanden).

Uitgebreid onderzoek van cognitieve vaardigheden of hoogbegaafdheid (tot 18 jaar)

 • Belevingsonderzoek kind/jongere (1u)
 • Uitgebreid onderzoek cognitieve vaardigheden + observatie (3u)
 • Uitgebreid verslag met adviezen
 • Uitgebreid adviesgesprek (1u30)

€490

Uitgebreid onderzoek van cognitieve vaardigheden of hoogbegaafdheid bij (jong)volwassenen

 • Uitgebreid onderzoek cognitieve vaardigheden + observatie (3u)
 • Verslag met adviezen
 • Adviesgesprek (1u) 

€410

Onderzoek naar cognitieve vaardigheden in groep

 • Uitgebreid onderzoek cognitieve vaardigheden (3u)/ groep van 2 tot 5
 • Verslag met adviezen/ kind
 • Adviesgesprek/ kind (1u)

€250/kind + €0,35/km

(vervoersonkosten indien afname op school) 

Tarieven ander onderzoek

Psychologisch onderzoek met testmateriaal

60/u + kost van het testmateriaal

Het tarief wordt bepaald op basis van de uitgebreidheid van het onderzoek en de kosten voor het testmateriaal. Het wordt na het intakegesprek meegedeeld.

af te spreken

Belevingsonderzoek

Aan de hand van belevingsonderzoek wordt geprobeerd om een beter zicht te krijgen op de beleving (gedachten, gevoelens, ervaringen,...) van je kind of jongere.

€60/u

Spelobservatie

Een spelobservatie kan helpen om inzicht te krijgen in verschillende ontwikkelingsdomeinen van je kind (bijv. sociaal, motorisch of cognitief).

€60/u

Schoolobservatie

Een schoolobservatie wordt gebruikt om meer inzicht te krijgen op het schools functioneren van je kind of jongere. 

€60/u + €0,35/km (vervoersonkosten) 

Verslag

Een verslag van het psychodiagnostisch onderzoek is soms gewenst of nodig (bijv. om school, ouders of jezelf te ondersteunen of bij doorverwijzing)

€60/verslag

Maak een gratis website.